Drevostavby

Tradícia drevených stavieb

Naše stavby sú založená na základových pásoch. Prízemie stavby s podkrovím tvorí zrubový objekt z drevených hranolov, prestrešený šikmou sedlovou strechou s polvalbami.

Obvodové steny a konštrukcia podkrovia sú zateplené tepelnou izoláciou a v interiéri upravené dreveným obkladom. Deliace priečky sú prípadne tvorené sadrokartonovými konštrukciami.

V rámci objektu sú vytvorené rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie a elektorinštalačné rozvody. Vykurovanie je riešené krbom so zabudovanou krbovou vložkou, doplnené elektrickým priamovýhrevným vykurovaním.

Naše stavby dovoľujú maximálnu flexibilitu dispozičného riešenia. Vnútorné priečky je možné po dohode prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Drevenica Patrik

 • Rozmer: 7,5 × 10 m
 • Užitková plocha: 120 m²
 • Obytná plocha: 90 m²
 • Zastavaná plocha: 80 m²

Cena

 • Hrubá stavba: 33.000 €
 • Stavba na kľúč: 115.000 €

V prízemí sa nachádza vstupná predsieň, kúpeľňa s WC, otvorený obytný priestor s kuchynským kútom a spálňa.

V podkroví sú umiestnené 3 izby a kúpelňa + WC alebo 4 izby.

Prízemie je s podkrovím prepojené schodiskom, ktoré je stavebne oddelené od obytného priestoru.

Drevenica Diana

 • Rozmer: 8 × 10 m + terasa 4 × 6,5  m
 • Užitková plocha: 148,6 m²
 • Obytná plocha: 116,8 m²
 • Zastavaná plocha: 106 m²

Cena

 • Hrubá stavba: 38.000 €
 • Stavba na kľúč: 135.000 €

V prízemí sa nachádza vstupná predsieň, kúpeľňa s WC, otvorený obytný priestor s kuchynským kútom a spálňa.

V podkroví sú umiestnené 3 izby, spoločenská miestnosť, kúpelňa, WC, šatník.

Prízemie je s podkrovím prepojené schodiskom, ktoré je stavebne oddelené od obytného priestoru.

Drevenica Broňa

 • Rozmer: 8 × 10 m
 • Užitková plocha: 122,6 m²
 • Obytná plocha: 90,8 m²
 • Zastavaná plocha: 80 m²

Cena

 • Hrubá stavba: 35.000 €
 • Stavba na kľúč: 120.000 €

V prízemí sa nachádza vstupná predsieň, kúpeľňa s WC, otvorený obytný priestor s kuchynským kútom a spálňa.

V podkroví sú umiestnené 2 izby a kúpelňa so sprchovým kútom.

Prízemie je s podkrovím prepojené schodiskom, ktoré je stavebne oddelené od obytného priestoru.

Altánky a prístrešky

 • Rozmer od: 2,5 × 2,5 m
 • Zastavaná plocha od: 6,25 m²
 • Cena od: 1.500 €
 • kompletnú cenovú ponuku doručíme do 48h od presnej špecifikácie Vašich požiadaviek.

Záhradné domčeky

 • Rozmer od: 3 × 3 m
 • Zastavaná plocha od: 9 m²
 • Cena od: 3.000 €
 • kompletnú cenovú ponuku doručíme do 48h od presnej špecifikácie Vašich požiadaviek.

Technológia výroby

Od prvého kontaktu so zákazníkom sa snažíme vychádzať v maximálnej miere požiadavkám a potrebám potenciálneho investora. Začína to osobným stretnutím, kde si preberieme požiadavky a očakávania, vysvetlíme technologické riešenia našich stavieb, v prípade záujmu ukážeme našu prácu priamo na stavbe. Je pre nás veľmi dôležité vedieť, čo zákazník očakáva od svojej stavby, aby sme naplnili jeho predstavy a zakomponovali ich do projektovej dokumentácie, ktorú vypracujeme alebo si ju dá vypracovať investor. Ďalšou dôležitou časťou je vybavenie stavebného povolenia, ktoré v prípade záujmu tiež zabezpečíme.

Na začiatku stavby sa realizujú zemné práce a samotné zakladanie stavby, vytvorenie základovej dosky. Poznáme 4 druhy zakladania stavby:

1. Základové dosky na pásoch

– je to u nás najčastejšie zakladanie stavby. Sú to konštrukcie, pri ktorých prevláda dĺžka nad šírkou a hĺbkou. Je to tradičný spôsob zakladania rodinných domov na Slovensku. Pásy sa neizolujú proti zemnej vlhkosti, preto ich materiálová báza musí odolávať vlhkosti.Najčastejšie sú z prostého betónu.

Výhody: Menšie množstvo spotrebovaného betónu.

Nevýhody: Nie sú vhodné do menej únosných zemín, kde by musel byť pás neúmerne široký.

2. Základové dosky

– používa sa najmä ak sa v podloží nachádzajú menej únosné vrstvy zeminy / okolo 0,1 až 0,15 MPa / a zároveň podľa statických výpočtov vychádza veľmi veľká šírka základových pásov. Vtedy je ekonomickejšie spojiť ich do jednoliatej platne.

Výhody: Poskytujú stavbe väčšiu oporu – sú preto vhodnejšie do menej únosných vrstiev, prípadne nevyrovnaného podložia alebo pri vyššej hladine podzemnej vody, používa sa betonárska výstuž.

Nevýhody: Sú finančne náročnejšie, ich cena tvorí nezanedbateľnú časť rozpočtu celej stavby.

3. Základové dosky na penoskle

– progresívnu metódu pri stavbe rodinných domov predstavuje zakladanie na penoskle. Penosklo je materiál s unikátnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Výhody: Vysoká pevnosť, stabilita a kvalita základovej dosky, vytvoria sa základy domu bez tepelných mostov a vzniknú nezanedbateľné úspory na energiách počas celej životnosti domu.

Nevýhody: nie je možné použiť pri vysokej hladine spodnej vody – penové sklo by neplnilo izolačné vlastnosti, ak by bolo vo vode, lebo voda by tvorila tepelný vodič.

4. Zakladanie na pätkách a pilotové zakladanie

– sa používajú len vo veľmi ojedinelých prípadoch, keď sa vrstvy únosnej zeminy nachádzajú vo veľkých hĺbkach. Pred betónovaním základovej dosky privedieme všetky inžinierske siete – vodovod, kanilizáciu, elektriku. Po vyzretí betónu začíname so stavbou.

Cena hrubej stavby sa pohybuje od 350 – 450 €/m2 zastavanej plochy zahŕňa obvodové steny zrubu z drevených hranolov 180 x 250mm s rybinovými spojmi v rohoch a strop zrubovej stavby je drevený trámový s priznanými stropnicami, uloženými na pozdĺžnych stenách s presahom do exteriéru. Stropnice na pozdĺžnych stranách presahujú za obvodové steny 1m a podopierajú konštrukciu strechy. Samozrejmosťou je ošetrenie dreva proti škodcom a drevokazným hubám prípravkom KORASIT OR40 od renomovanej firmy CLOU-KORA.

Konštrukcia strechy

Je sedlová so sklonom 45 ° krokvy sú ukladané na krajné väznice tzv. pomúrnice, nesené vyloženými koncami stropných trámov a vnútorné väznice podopierané stĺpmi, osadenými na stropných trámoch. Na štítových stranách je pri spodnej hrane strechy vytvorená polvalba tzv. suknička krátkymi krokvami ukladanými na pomúrnicu a nosný rošt štítovej steny.

Strešný plášť

Na krokvách je uložená poistná hydroizolácia – vysokodifúzna fólia – Judadach 150 g, alternatívne BWK, alebo Bramac PRO Plus, DORKEN Delta Vent S, Tyrek Solid, ukončená na okapovom plechu. Vetracia medzera medzi kontralatami. Ako krytinu používame výrobky popredných výrobcov strešných krytín – Bramac, Roben, Metrotile, Plastový alebo drevený šindeľ.

Štítové steny

Sú vytvorené s nosným roštom z drevených hranolov 10 x 10cm. Z vonkajšej strany je zvislý obklad z neomietaných dosiek, s ochrannou difúznou fóliou.

Cena stavby na kľúč sa phybuje od 1 400 – 1 600 €/m2 zastavanej plochy.  Zahŕňa hrubú stavbu a nasledujúce súčasti:

Na stropniciach je debnenie z prekladaných neomietaných alebo omietaných dosiek, parozábrana a roznášajúce hranolky ukladané na spodné fošne debnenia. Na debnení bude vytvorená podlaha podkrovia.

Z vnútornej strany obvodovej steny je protiveterná fólia a zateplenie v troch vrstvách izolácie s dreveným roštom, ukončené parotesnou izoláciou a vnútorným opláštením zrubovým obkladom alebo SDK obkladom.

 • Ako izoláciu používame KNAUF TP116 3 x 7.5 cm spolu 22,5 cm.
 • Tepelný odpor konštrukcie R = 5,82 m2  K/W
 • Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie u = 0,167 W/m2 K.

Štítové steny sú zateplené doskami z minerálnej vlny vkladanými medzi nosný rošt hr.100mm plus 3 vrstvy izolácie medzi drevenými roštami z hranolkov 75 x 50 mm. Z vnútornej strany štítovej steny je parozábrana a vnútorný drevený alebo SDK obklad.

Strešný plášť je vytvorený so zateplením medzi krokvami tepelnou izoláciou KNAUF CLASIC hr. 180mm. Z vnútornej strany je na krokvách drevené latovanie z hranolkov 50 x 75 mm s pásmi minerálnej vlny KNAUF TP116 hrúbky 75 mm, parozábrana z PE fóĺie s prelepenými spojmi a oceľová podkonštrukcia SDK s obkladom so sádrokartónových dosiek, prípadne drevené latovanie z hranolkov 30 x 50 mm, ktoré tvorí zároveň inštalačnú rovinu pre rozvody elektriky prípadne vody a dreveným obkladom z tatranské profilu.

Na prízemí je podlaha vytvorená nad parotesnou izoláciou 3-mi vrstvami izolácie v drevenom rošte kladených kolmo na seba a s nášľapnou vrstvou z drevených paluboviek s podloženou kročajovou fóliou – Izoflex.

V miestach s povrchom z keramickej dlažby sú na kročajovej fólii OSB dosky v dvoch vrstvách s preložením špár, na ktorých je hydroizolačná a dilatačná rohož a keramická dlažba ukladaná do flexibilného tmelu s rozvodmi elektrického podlahového vykurovania.

Priečky sú konštruované z drevených hranolkov 75 x 50 mm, prípadne SDK konštrukciou + dosky z minerálnej vlny KNAUF TP116 hr. 75 mm + obojstranne PE fólia a opláštenie dreveným, prípadne SDK obkladom.

Okná, interiérové dvere a schody sú drevené najčastejšie jaseň, dub a tvarovo sú prispôsobené požiadavkám zákazníka. Štandardne používame výrobky od renomovaných výrobcov s doložením certifikátu o zhode. Spolupracujeme s firmou Premost.

Systém kúrenia navrhujeme vždy na zakázku podľa predstáv zákazníka. Štandardné dodávané kúrenie na pevné palivo s krbovou vložkou vieme nahradit alebo doplniť plynovým alebo elektrickým kúrením s podlahovým vykurovaním.

V základnom vybavení dodávame sanitu značky (značky),Štandardne sú dodané:

Kúpeľňa
 • Keramický obklady do výšky 2m.
 • Keramická dlažba vaňa (170cm dlhá).
 • Umyvadlo s jednopákovou batériou.
WC
 • Keramická záchodová misa.
 • Umyvadlo s jednopákovou batériou.
 • Keramická dlažba.
 • Keramický obklady do výšky 1,6m okolo umyvadla.

Dodáveteľov, materiály a farby obkladov konzultujeme so zákazníkom. Kompletný rozvod elektroištalácie a vodoištalácie v dome po revízii s príslušným odborným potvrdením.

Hrubá stavba: 1 – 1,5 mesiaca.

Stavba na kľúč: hrubá stavba musí stáť cca 1 rok a po tejto dobe potrebujeme na dokončenie stavby cca 2 mesiace.

Všetky drevené prvky sú pred zabudovaním impregnované proti hnilobe a drevokaznému hmyzu. Viditeľné drevené konštrukcie sú opatrené nátermi od renomovaných výrobcov. Spolupracujeme s Clou, Osmocolor, Dulux, Xyladecor.

Naše drevostavby sa pohybujú podľa mernej potreby tepla na vykurovanie medzi 40 – 50 kWh/m2 za rok, teda sa jedná o hornú úroveň nízkoenergetických domov.

Zaujala vás naša práca?

Neváhajte nás kontaktovat​